Welcome ........and May Allah bless us all....

Salam ukhuwwah.......

Praise be to Allah....Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu.......Ihfazillaha, Yahfazuka....

Blog ini adalah nukilan, cetusan pandangan dan pengalaman sepanjang hidup saya yang saya gambarkan dalam bentuk butiran hikmah yang amat besar ertinya buat diri saya.....saya kongsikan agar ia memberi faedah dan manfaat samada langsung atau tidak langsung buat semua yang mengunjungi blog saya....

Jika ada secebis kebaikan daripadanya, maka ambillah kerana sesungguhnya ia datang dari Yang Maha Kuasa dan bukan dari saya...dan jika ada kekurangan dan kesilapan darinya maka ia adalah kerana daifnya diri dek kerana tidak sempurnanya diri saya..... saya hanya cuba menyampaikan kerana menyahut seruan Ballighu Anni Walau Aayah....sampaikan dari ku (saw) walau sepotong ayat sekalipun.....

Thursday, January 14, 2016

Ashabul Ukhdud


Kisah Pemuda Ukhdud


......Setelah itu si pemuda dibawa masuk lalu dikatakan padanya ole Rahamat : ‘Tinggalkan agamamu.’ Pemuda itu tidak mahu. Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tenteranya, raja berkata: ‘Bawalah dia ke gunung ini dan ini, bawalah dia naik, bila dia mahu meninggalkan agamanya (biarkanlah dia) dan bila tidak mahu, lemparkan dari atas gunung.’

Mereka membawanya ke puncak gunung lalu pemuda itu berdoa: ‘Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sekehendak-Mu.’ Ternyata gunung menggoncang mereka dan mereka semua jatuh. Pemuda itu kembali pulang hingga tiba di hadapan raja. Raja bertanya: ‘Bagaimana keadaan tentera-tenteraku?’ Pemuda itu menjawab: ‘Allah menyelamatkanku dari mereka.’

Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tenteranya, raja berkata: ‘Bawalah dia ke sebuah perahu lalu hantar ke tengah laut, bila dia mahu meninggalkan agamanya (bawalah dia pulang) dan bila dia tidak mahu meninggalkannya, lemparkan dia.’ 

Mereka membawanya ke tengah laut lalu pemuda itu berdoa: ‘Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sekehendak-Mu.’ Ternyata perahunya terbalik dan mereka semua tenggelam. Pemuda itu pulang hingga tiba di hadapan raja, raja bertanya: Bagaimana keadaan tentera-tenteraku?’ Pemuda itu menjawab: ‘Allah menyelamatkanku dari mereka.’
Setelah itu dia berkata kepada raja: ‘Kau tidak akan dapat membunuhku sebelum melakukan perintahku.’ Raja bertanya: ‘Apa itu?’ Pemuda itu berkata: ‘Kumpulkan seluruh rakyat di suatu lapangan. Lalu salib aku di situ pada sebatang pohon. Kemudian ambil anak panah dari tempat panahku dan letakkan di busur dengan membaca: Bismillahi rabbil ghulam (Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini). Sesudah itu panahlah aku. Bila kau lakukan seperti itu maka kau akan berhasil membunuhku.”
Maka dikumpulkannya seluruh rakyat di suatu lapangan. Lalu disalibnya si pemuda pada sebatang pohon. Kemudian diambilnya panah lalu dipasangnya pada busur dengan membaca: Bismillahi rabbil ghulam. Maka dipanahnya si pemuda, kena pelipisnya. Pemuda meletakkan tangannya ditempat yang terkena panah kemudian mati. Orang-orang berkata: ‘Kami beriman dengan Rabb pemuda itu! Kami beriman dengan Rabb pemuda itu! Kami beriman dengan Rabb pemuda itu!’ Kemudian didatangkan kepada raja dan dikatakan padanya: ‘Tahukah kamu akan sesuatu yang kau khuatirkan kini telah menimpamu. Orang-orang beriman seluruhnya.’

Si raja kemudian memerintahkan membuat parit (ukhdud) di jalanan kemudian dinyalakan api. Raja berkata: ‘Siapa pun yang tidak meninggalkan agamanya, pangganglah di dalamnya.’ Mereka melakukannya hingga datanglah seorang wanita bersama bayinya, sepertinya dia hendak mundur agar tidak terjatuh dalam paritan api lalu si bayi itu berkata: ‘Ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran.”
(Sahih Muslim, no. 5327, Musnad Ahmad, no. 22805

Firman Allah:
Sesungguhnya Allah telah mmbeli dari orang-orang Mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, Injil dan Al- Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah ? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (at-Taubah : 111)

Dipetik dari mukabuku

No comments:

Post a Comment